Information

Jeg tilbyder oversættelse og sprogrevision inden for flg. områder.

Fagsprog: Teknik, jura og økonomi.

Almensprog: Politik, kultur og turisme.

Eksempler på teksttyper til oversættelse og sprogrevision:

Økonomisk sprog:

  • Årsberetninger
  • Mødereferater
  • Kontrakter

Juridisk sprog:

  • Juridiske fagartikler
  • Lovparagraffer
  • Stævninger og domme

Teknisk sprog: Instruktionsbøger og brugsanvisninger inden for:

  • Elektroteknik
  • Maskin- og produktionsteknik
  • Informationsteknologi

I sprogretningen tysk til dansk tilbydes oversættelse af:

  • Reklametekster